EMDR bij hoogbegaafdheid

Het wondermiddel EMDR. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien is het nieuw. EMDR is een behandelmethode die (onder andere) ingezet wordt bij trauma. Wat EMDR doet is dat het de negatieve lading van een nare gebeurtenis af ‘drukt’ door middel van het (over) belasten van het werkgeheugen. Het is eigenlijk een simpel trucje dat de verwerking van moeilijke gebeurtenissen op gang helpt en versnelt.

Wat ik in mijn praktijk vaak zie is dat hoogbegaafde kinderen met (gedrags)problematiek nare ervaring opgedaan hebben op school of thuis. Juist bij deze groep kinderen kunnen ogenschijnlijk weinig indrukwekkende gebeurtenissen grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een nare scene in een film of het horen van het scheiden van ouders bij een vriendje/vriendinnetje. Ook nachtmerries naar aanleiding van dit soort situaties zijn niet ongebruikelijk.

Een kleine casus ter illustratie gaat over Job. Job is afgelopen zomer van school gewisseld nadat hij vorig jaar niet meer naar school durfde vanwege de meester die hij had in groep 3. Na de zomervakantie is hij op zijn nieuwe school gestart, maar iedere ochtend is het drama. Job vertelt dat hij s’avonds al moet huilen omdat hij de volgende ochtend weer naar school moet. Zijn moeder vertelt dat hij s’ochtends niet meer eet en dat als hij dat wel doet dat hij dan onderweg naar school moet overgeven.

Als ik Job vraag wat hij zo naar vond aan zijn meester vertelt Job dat de meester altijd boos op hem was. Moeder vult hem aan en vertelt dat de meester vond dat Job niets deed. Als ik vraag aan Job of dat zo was moet hij huilen en vertelt hij dat hij wel zijn best wilde doen, maar dat hij al rekent met tientallen en dat hij het maken van de sommetjes die de meester hem geeft niet leuk vindt. Job vertelt dat als hij zijn sommetjes niet af had dat hij dan ook niet buiten mocht gaan spelen in de pauze, omdat de meester hem de hele tijd had zien dromen in plaats van werken.

Ik vraag Job om een plaatje te maken in zijn hoofd van het moment waarop de meester zo op hem staat te mopperen. Job vertelt dat hij zich heel alleen voelt als hij naar dat plaatje kijkt.

Wanneer ik Job vraag om goed naar het plaatje te kijken rollen er dikke tranen over zijn wangen en loopt zijn spanning hoog op. Door hem met EMDR af te leiden zakt de lading uit het plaatje. We praten nog even na en Job en zijn moeder vertrekken weer.

Twee weken later komen Job en zijn moeder weer langs. Het gaat heel goed met Job, vertelt zijn moeder. Job heeft erg lekker geslapen en afgelopen week heeft hij voor het eerst meegedaan aan de plus-klas. Hij mocht daar rekenen met liters en daar was hij erg goed in vertelt hij. Ook bij de plus-klas heeft hij een meester. Dat is de meester van groep 7, voor de grote kinderen. De meester is wel streng, maar ook erg grappig en hij had gezegd dat Job hard gewerkt had! Hij glimt van oor tot oor.

Bij de afsluiting van het gesprek vertelt Job zijn moeder nog dat ze zelf ook veel geleerd heeft van de sessie. Ze had zich nooit gerealiseerd dat Job zo ongelukkig werd van de verveling dat hij er op school al buikpijn van kreeg. Ze geeft ook aan het heel erg te hebben gevonden dat Job zich, ondanks de betrokkenheid van beide ouders, toch zo alleen gevoeld heeft en dat ze haar zorgen hierover prettig heeft kunnen bespreken met Job zijn nieuwe juf.

** Als je EMDR therapie overweegt let dan bij het zoeken van een therapeut op de kwaliteit van het EMDR diploma, deze moet geaccrediteerd zijn bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland)**

Intelligentieonderzoek kind Utrecht